Účetnictví

Účtování odpisů ve vašem účetnictví je pro vás velmi důležité! Účetní odpisy mají odpovídat skutečnému opotřebení majetku, tzn. musí se přihlížet k opotřebení v daných podmínkách podnikatelského subjektu. Proto způsob jejich výpočtů je v pravomoci podniku a to například podle předpokládané doby použitelnosti majetku nebo ve vztahu k výkonu (např. u dopravního prostředku).
U daňových odpisů se výpočet provádí podle zákona o dani z příjmu. Daňový zákon stanoví pravidla pro výpočet odpisů v účetnictví, které může účetní jednotka uplatnit jako daňově uznatelný náklad. V důsledku rozdílných účetních a daňových odpisů může docházet k dočasným rozdílům mezi ziskem v účetnictví (tj. účetním hospodářským výsledkům) základem daně z příjmu.

Nezkoušejte být na daňové odpisy sami!

Vaše daně budeme rádi spravovat!

Ohodnoťte příspěvek